Manuali mesjetar për shëndetin dhe mirëqenien që ndiqet edhe sot

Manuali mesjetar për shëndetin dhe mirëqenien që ndiqet edhe sot

acuinum Sanitatis është një nga dorëshkrimet më të rëndësishme që përshkruan mjekësinë mesjetare dhe lidhjen me shëndetin e njeriut. I përkthyer në latinisht në shekullin e 14-të nga një traktat i mëparshëm mjekësor i përpiluar në arabisht, Tacuinum shërben si një udhëzues i ilustruar bukur për një jetë të shëndetshme në Mesjetë.

Pjesa më e madhe e asaj që u shkrua 800 vjet më parë është ende e zbatueshme sot, libri që përshkruan të korrat e perimeve, frutave, luleve dhe bimëve kulinare e mjekësore dhe rolin e tyre në promovimin e shëndetit dhe vitalitetit.

Çfarë është Tacuinum Sanitatis? - Ibn Butlan ishte një teolog arab i shekullit të 11-të nga Bagdadi. Ndër librat e shumtë që ai shkroi ishte Taqwīm aṣ‑Ṣiḥḥa ("Mbajtja e shëndetit"). I përkthyer në latinisht në shekullin e 14-të, ky traktat mjekësor, i bazuar në vëzhgimet e rendit mjekësor që detajojnë aspektet më të rëndësishme të ushqimit, pijeve dhe veshjeve, u bë i njohur si Tacuinum Sanitatis . Mbetet një nga dorëshkrimet më të rëndësishme të botuara gjatë mesjetës.

Më i shituri mesjetar -Tacuinum ishte jashtëzakonisht popullor në Evropën Perëndimore gjatë mesjetës së vonë . Është nga titulli që rrjedh fjala taccuino , që në italishten moderne do të thotë "fletore".

Duke iu referuar mjekësisë mesjetare -Publikimi u bë shpejt lexim thelbësor për këdo që ishte i interesuar për cilësitë medicinale të bimëve dhe perimeve. Në fakt, ajo mbetet një referencë e rëndësishme në studimin e mjekësisë mesjetare.

Lidhja me shëndetin e njeriut -Në fakt, Tacuinum Sanitatis është një nga dokumentet e para që lidh frutat dhe perimet me shëndetin dhe mirëqenien e njeriut, ngjashëm me mjekësinë moderne.

Të mirat dhe të këqijat në ushqim - Tacuinum përshkruan në detaje vetitë e dobishme dhe të dëmshme të ushqimeve dhe bimëve.

Roli që luan muzika - Këndimi dhe muzika luajnë një rol qendror në zhvillimin e një gjendjeje të shëndetshme mendore, një fakt i përshkruar në dorëshkrim.

Ku të admironi Tacuinum Sanitatis - Katër dorëshkrime të plota të Tacuinum , të prodhuara të gjitha në Lombardi, mbijetojnë në biblioteka dhe muze në Romë, Vjenë, Liège dhe Paris.