Nuredini: Kemi synime ambicioze kombëtare për të zvogëluar ndikimin e ndryshimeve klimatike

Nuredini: Kemi synime ambicioze kombëtare për të zvogëluar ndikimin e ndryshimeve klimatike

Në fjalën hyrëse, në të cilën theksoi lidhjen midis mjedisit, qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmbushjes së qëllimit 7 të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të OKB -së, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini hapi ditën e dytë të "Forumit Maqedonas të Energjetikës 2021: Hartimi i së ardhmes energjetike ”(MEF), duke u fokusuar në të ardhmen energjetike të rajonit dhe hartimit të së ardhmes energjetike të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

"Fatkeqësitë e fundit natyrore të shkaktuara nga ekstremet klimatike, siç ishin përmbytjet në Nju Jork, zjarret në pyjet tona dhe të ngjashme, tregojnë qartë fytyrën e ndryshimit të klimës dhe nevojën për t'u përqëndruar në zbutjen e këtyre ngjarjeve dhe ndërtimin e infrastrukturës rezistente ndaj pasojave të ndryshimeve klimatike", tha Nuredini.

Sipas tij, investimi në zbutjen dhe qëndrueshmërinë sot është në fakt një investim që do të ketë kthim afatgjatë për të na përgatitur më mirë për këto ngjarje në të ardhmen. Analizat tregojnë se kostot e zbutjes së përmbytjeve janë financiarisht shumë më të larta se kostot e dëmit që mund të shkaktojnë ose humbjen e mundshme të jetës.

Nuredini gjithashtu vuri në dukje kontributin shumë ambicioz kombëtar të Marrëveshjes së Parisit, me të cilin ne si vend vendosëm një qëllim për të zvogëluar emetimet e gazrave serrë për 52% deri në vitin 2030, dhe theksoi se për të arritur këto ambicie kohët e fundit u miratua një Strategji afatgjatë e aksionit  klimatik  dhe deri në fund të vitit pritet të miratohet Ligji për aksionin klimatik.

Rritja e pjesës së energjisë së rinovueshme, investimi në energjinë diellore, energjinë e erës, ndërtimi i hidrocentralit të madh Çebren që duhet të sigurojë më shumë se 300 megavat energji elektrike janë aktivitete prioritare në tranzicionin e energjisë, ndërsa investimi në tubacionet e gazit dhe infrastrukturën e shpërndarjes së gazit do të ndihmojë në tranzicionin  nga karburantet e REK Oslomej dhe veçanërisht nga REK Manastir, me një tendencë që REK Manastiri të shkyçet më së voni deri në vitin 2030. Nga ana tjetër, Nuredini theksoi se braktisja e qymyrit si lëndë djegëse dhe investimi në energji të rinovueshme ka një ndikim të fortë në zgjidhjen e problemit të ndotjes së ajrit.

Në fund, Nuredini theksoi nevojën për mbështetje nga vendet e zhvilluara në procesin e tranzicionit të energjisë, duke theksuar se ndryshimet klimatike janë çështje globale dhe jo lokale./Motilokal.com