Dita Botërore e Pastrimit

Dita Botërore e Pastrimit

Dita Botërore e Pastrimit është një program vjetor global i veprimit social që synon të luftojë problemin global të mbetjeve të ngurta, duke përfshirë problemin e mbeturinave detare. Kjo ditë koordinohet nga organizata globale Let's Do It me seli në Talin të Estonisë.

Dita Botërore e Pastrimit përfshin pastrimin e mbeturinave dhe aktivitetet rreth mbetjeve që përfshijnë çdo zonë kohore. Ngjarjet e pastrimit të mjedisit mbahen pothuajse në çdo vend të botës.

Qëllimi 

Dita Botërore e Pastrimit mbahet gjatë një periudhe 24-orëshe, të shtunën e 3-të të shtatorit çdo vit. Dita Botërore e Pastrimit synon të rrisë ndërgjegjësimin për krizën e keqmenaxhimit të mbetjeve duke mobilizuar të gjitha sferat e shoqërisë për të marrë pjesë në aksionet e pastrimit. Individët, qeveritë, korporatat dhe organizatat inkurajohen të gjithë të marrin pjesë në pastrime dhe të gjejnë zgjidhje për të trajtuar mbetjet e keqmenaxhuara. Ka shumë organizata që lehtësojnë dhe organizojnë ngjarjet e Ditës Botërore të Pastrimit në mbarë botën. Ashtu si Dita e Tokës, Dita Botërore e Pastrimit është jopartiake, jopolitike dhe nuk është e lidhur me ndonjë parti politike kombëtare ose globale ose ideologji diskrete.

Kjo ditë shënohet edhe në Kosovë nga organizata “Let's Do It - Ta Pastrojmë Kosovën”, pothuajse në të gjitha qytetet e vendit me aktivitete të ndryshme.

/Motilokal.com